Chúng tôi giống như bạn. Chúng tôi luôn thúc đẩy bản thân để thoát khỏi vùng an toàn của mình. Trong khi những người khác có thể cảm thấy hài lòng khi tạo nên những sản phẩm tốt hơn thì chúng tôi đặt bản thân mình ra khỏi khuôn khổ để thiết kế nên những chiếc xe có thể thúc đẩy được tiềm năng bên trong của con người.

infiniti-qx50-2018