Powerful Elegance | INFINITI

CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG NGƯỜI THỢ THỦ CÔNG LÀNH NGHỀ NHƯNG CHÚNG TÔI CÓ KỸ THUẬT, SỰ SẮC SẢO VÀ LIỀU LĨNH. CHÚNG TÔI RẤT LÃNG MẠN VÀ MƠ MỘNG NHƯNG BÊN CẠNH ĐÓ CHÚNG TÔI CŨNG CÓ MỘT CÁI MÌNH RẤT MẠNH MẼ VỀ Ô TÔ. ĐÂY CHÍNH LÀ NHƯNG ĐIỀU MÀ CHÚNG TÔI KHAO KHÁT NHẰM TẠO RA NHỮNG SẢN PHẨM VÔ CÙNG MẠNH MẼ DÀNH CHO BẠN.

Ông Alfonso Albaisa, Giám đốc thiết kế của INFINITI