Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của quý khách, quý khách đồng ý rằng Infiniti có thể xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách cho các mục đích quý khách cung cấp cho chúng tôi. Thêm nữa, quý khách đồng ý rằng Infiniti có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách với các thành viên khác của các công ty thuộc Infiniti cũng như các đại lý ủy quyền của hãng. Vui lòng kiểm tra chính sách bảo mật của Infiniti để biết thêm chi tiết.

 

* Thông tin bắt buộc