QX60

Không gian sang trọng. Cảm giác lái vượt trội.

majestic-white