CHIÊM NGƯỠNG CHIẾC CROSSOVER BIỂU TƯỢNG CHO NĂNG LỰC VẬN HÀNH.

QX70

  • BẮT ĐẦU TỪ

  • BẮT ĐẦU TỪ
    3,899,000,000 VNĐ
  • MÃ LỰC
    325HP @ 7,000RPM
  • MÔ MEN XOẮN
    360NM @ 5,200RPM