KHẢ NĂNG VÔ TẬN CÙNG VẺ ĐẸP ĐỘC ĐÁO.

QX80

  • BẮT ĐẦU TỪ

  • BẮT ĐẦU TỪ
    6,999,000,000 VNĐ
  • MÃ LỰC
    400HP @ 5, 800RPM
  • MÔ MEN XOẮN
    560NM @ 4,000RPM