QX80

Khả năng vô tận cùng vẻ đẹp độc đáo.

Trắng Majestic